Vår vision

Ett modernt färskt helfoder som tar tydligt avstånd från intensivuppfödning, och har en produktion som drivs till 100% av förnyelsebar energi

Vi lever i en spännande tid. En matrevolution står för dörren.

Redan under min tid som klinisk veterinär stod det klart för mig att våra husdjur drabbas av samma symptom som vi människor gör. Symptom som orsakas av vår livsstil och matvanor. Detta synsätt börjar nu på allvar breda ut sig, vilket lett till att färskfryst kött blivit den snabbast växande grenen inom foderindustrin.

Det har också lett till att fler och fler aktörer sökt sig till marknaden - tyvärr ofta utan hänsyn till miljö, djurhållning, råvaruursprung och kvalitét. Med detta följer vilseledande riktlinjer och dogmatik utan vetenskaplig grund, vilket gjort både djurägare och veterinärer osäkra och tveksamma till den nygamla kosten.

Jag insåg att något behövde göras. Jag ville erbjuda våra husdjur ett logiskt och hälsosamt helfoder baserat på enbart artanpassade naturliga råvaror. Ett alternativ till allt övrigt foder på marknaden, utan att pruta på etik och miljöhänsyn.

Resultatet blev Sund Hundmat - ett modernt helfoder med en uttalad hållbarhetspolicy, avseende allt ifrån djurhållning och miljö till fodersammansättning. Vi använder oss enbart av ingredienser från djurslag från områden där djuren har tillgång till utevistelse varje dag året om, och tar tydligt avstånd från intensivuppfödda djur såsom exempelvis kyckling, kalkon och gris. Vi värnar om att endast arbeta med närodlade råvaror, och det får inte vara mer än några timmars resväg från gård till lager. Vår produktionsanläggning drivs dessutom till 100% av solenergi via ca 8000 kvm solceller som försörjer inte bara vår produktion utan även kringliggande gårdar och verksamheter.

Det handlar om hållbar produktion och högsta kvalité. Det handlar om sunt förnuft.

Wiktor Sandecki
Leg. veterinär
Grundare av Sund Hundmat
Top